Home

Recomandări pentru autori

 

 

 1. Cerinţe generale

Rugăm autorii care propun spre publicare un articol să fie de acord cu respectarea cerinţelor Revistei calităţii în instituţiile de învăţământ superior. Astfel, autorii:

 • vor declara că manuscrisul trimis nu este inclus în procesul de recenzare al unei alte reviste şi nici nu va fi trimis spre publicare la o altă revistă în perioada în care va fi recenzat de către experţii Revistei calităţii în instituţiile de învăţământ superior.
 • vor atesta că în cadrul manuscrisului sunt prezentate rezultate empirice care nu au fost publicate anterior. Autorii ai căror manuscrise fac trimitere la date ce au fost incluse în alte lucrări ştiinţifice proprii, publicate sau nu, trebuie să informeze editorul cu privire la acestea în momentul în care trimit articolul spre publicare.
 • vor accepta eliminarea, pe durata procesului de recenzare, a formelor iniţiale şi/sau finale ale manuscrisului de pe site-urile web (spre exemplu, site-ul personal, cel al departamentului, al universităţii etc.). 

 

 1. Indicaţii privind tehnoredactarea

Articolul va fi tehnoredactat în acord cu „Ghidul pentru autori al Revistei calităţii în instituţiile de învăţământ superior. Documentele care nu respectă standardele înscrise în acest ghid vor fi returnate autorilor.

Articolul va fi trimis la adresa de e-mail ramona.leon@feaa.uaic.ro ca document Word (.doc sau .docx).


Descarcă aici:    Ghidul pentru autori al Revistei calităţii în instituţiile de învăţământ superior

 

 1. Procesul de recenzare

Fiecare lucrare va fi recenzată de editor pentru a determina dacă sunt îndeplinite criteriile descrise în „Ghidul pentru autori” şi „Misiunea, Viziunea şi Obiectivele” Revistei calităţii în instituţiile de învăţământ superior.  

Dacă articolul îndeplineşte aceste condiţii, va fi trimis la cel puţin doi recenzori pentru a fi evaluat. Autorii nu vor cunoaşte identitatea recenzorilor şi nici recenzorii nu vor şti identitatea autorilor. În cadrul procesului de recenzare vor fi analizate următoarele aspecte:

 1. Contribuţie la extinderea ariei de cunoaştere: articolul prezintă idei inovative, concepte sau rezultate care contribuie semnificativ la extinderea cunoştinţelor privind calitatea în învăţământul superior;
 2. Importanţă pentru practicieni: rezultatele analizate au implicaţii practice; informaţiile sunt prezentate astfel încât să fie uşor înţelese atât de un public specializat, cât şi de unul nespecializat;
 3. Rigoare conceptuală: baza conceptuală este adecvată scopului urmărit în cadrul articolului;
 4. Rigoare metodologică: metodologia cercetării (design-ul cercetării, metode, instrumente, limite etc.) este adecvată şi aplicată corect;
 5. Organizare şi claritate: conţinutul articolului este organizat logic şi prezentat într-o formă clară şi accesibilă.

Pe baza recomandărilor recenzorilor şi a consultării membrilor Consiliului Editorial, manuscrisul va fi:

 • Acceptat. În acest caz, articolul este acceptat în forma în care a fost propus spre publicare de către autori, însă ne rezervăm dreptul de a-l edita conform stilului Revistei calităţii în instituţiile de învăţământ superior.
 • Revizuit. Articolul poate fi publicat în Revista calităţii în instituţiile de învăţământ superior după ce autorii realizează, în termenul comunicat de editor,  modificările sugerate de recenzori.
 • Respins. Articolele care nu satisfac scopul urmărit de editorii Revistei calităţii în instituţiile de învăţământ superior nu vor fi acceptate pentru publicare. În această situaţie, vom oferi autorilor sugestii cu privire la schimbările ce ar trebui realizate pentru ca articolul să corespundă profilului revistei.

 Editorii Revistei calităţii în instituţiile de învăţământ superior îşi propun să ofere un feedback constructiv autorilor în maximum trei luni.

 

 1. Aspecte etice: Transferul drepturilor de autor şi autorizaţii

Înainte de a propune un articol spre publicare, autorii sunt rugaţi să aibă permisiunea de a utiliza orice element care nu a fost creat de ei.

Atunci când sunt preluate tabele, figuri şi paragrafe (care au mai mult de 400 de cuvinte) din alte surse, este recomandat ca:

 • Autorii să obţină în avans de la terţul ce deţine drepturile de autor permisiunea scrisă de a utiliza în format printat şi on-line textul, ilustraţiile, graficele şi orice alt material inclus în articolul propriu. Permisiunea va fi obţinută pentru orice adaptări ale unui conţinut care nu a fost creat de ei.
 • După inserarea figurilor, autorii să menţioneze sursa informaţiilor utilizate şi ulterior să le insereze şi la bibliografie.
 • Având în vedere că nu orice conţinut care se găseşte în mediul on-line este privat de existenţa drepturilor de proprietate intelectuală, sugerăm autorilor să verifice website-urile pentru detalii privind deţinătorul drepturilor de autor şi să solicite permisiunea acestuia de a utiliza o parte a conţinutului.
 • Pentru a verifica originalitatea manuscriselor primite, editorul utilizează şi  serviciul SafeAssign al Blackboard.

 

Înainte de publicare, autorii vor certifica faptul că articolul este creaţie proprie şi că nu sunt încălcate drepturile de autor ale nici unui terţ. De asemenea, ei vor transfera drepturile de autor Revistei calităţii în instituţiile de învăţământ superior.
eXTReMe Tracker