Home

Ghid pentru autori

 

 

În numele Consiliului editorial al revistei, vă informez că acceptăm continuu articole pentru numerele viitoare. Revista are atât o variantă în limba română, cât şi una în engleză, şi va fi publicată semestrial (de două ori pe an), online, de către Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, România.

Pentru informații despre tematica următoarelor numere ale revistei, intrați pe secțiunea ”Tematică/Topics”.


 1. Secțiuni

Revista are trei secțiuni, pentru care puteți trimite contribuții diferite:

 1. Secțiunea ”Cercetări cantitative și calitative” (bilingvă) – va include articole bazate pe metodologii de cercetare cantitative și/sau calitative, urmărind validarea unor ipoteze fundamentate prin studiul literaturii de specialitate.
 2. Secțiunea ”Practici”(doar în una din limbi: Ro/En) – va include studii de caz privind practicile de management al calității din universități. Studiile de caz vor prezenta caracteristici ale unor practici, pentru a extrage concluzii cu caracter de validitate limitată contextual, reprezentând contribuții cu un caracter provocator sau corectiv la adresa practicilor recunoscute în domeniu.
 3. Secțiunea ”Perspective” (doar în una din limbi: Ro/En) – va include articole care prezintă noi concepte, clasificări sau categorii, modele și perspective asupra teoriilor și practicilor din domeniul managementului calității în învățământul superior, reprezentând contribuții la evoluția gândirii manageriale în domeniu.
Revista nu este indexată în prezent, fiind la al doilea număr, dar strategia noastră editorială urmărește indexarea cât mai rapidă a acesteia în baze de date internaționale.

 

 1. Ghiduri pentru autori

Descarca aici:

  Template QQR - Quantitative and Qualitative Research (En.)
  Template QMP - Practices (En.)
  Template P – Perspectives (En.)
  Ghid pentru autori – QMP – Practici (Ro.)
  Ghid pentru autori – P – Perspective (Ro.)

Articolul va fi trimis la adresa de e-mail nestian@uaic.ro ca document Word (.doc sau .docx).

 

 1. Procesul de recenzare

Fiecare lucrare va fi recenzată de editor pentru a determina dacă sunt îndeplinite criteriile descrise în „Ghidul pentru autori” şi „Misiunea, Viziunea şi Obiectivele” Revistei calităţii în instituţiile de învăţământ superior.  

Dacă articolul îndeplineşte aceste condiţii, va fi trimis la cel puţin doi recenzori pentru a fi evaluat. Autorii nu vor cunoaşte identitatea recenzorilor şi nici recenzorii nu vor şti identitatea autorilor. În cadrul procesului de recenzare vor fi analizate următoarele aspecte:

 1. Contribuţie la extinderea ariei de cunoaştere: articolul prezintă idei inovative, concepte sau rezultate care contribuie semnificativ la extinderea cunoştinţelor privind calitatea în învăţământul superior;
 2. Importanţă pentru practicieni: rezultatele analizate au implicaţii practice; informaţiile sunt prezentate astfel încât să fie uşor înţelese atât de un public specializat, cât şi de unul nespecializat;
 3. Rigoare conceptuală: baza conceptuală este adecvată scopului urmărit în cadrul articolului;
 4. Rigoare metodologică: metodologia cercetării (design-ul cercetării, metode, instrumente, limite etc.) este adecvată şi aplicată corect;
 5. Organizare şi claritate: conţinutul articolului este organizat logic şi prezentat într-o formă clară şi accesibilă.

Pe baza recomandărilor recenzorilor şi a consultării membrilor Consiliului Editorial, manuscrisul va fi:

 • Acceptat. În acest caz, articolul este acceptat în forma în care a fost propus spre publicare de către autori, însă ne rezervăm dreptul de a-l edita conform stilului Revistei calităţii în instituţiile de învăţământ superior.
 • Revizuit. Articolul poate fi publicat în Revista calităţii în instituţiile de învăţământ superior după ce autorii realizează, în termenul comunicat de editor,  modificările sugerate de recenzori.
 • Respins. Articolele care nu satisfac scopul urmărit de editorii Revistei calităţii în instituţiile de învăţământ superior nu vor fi acceptate pentru publicare. În această situaţie, vom oferi autorilor sugestii cu privire la schimbările ce ar trebui realizate pentru ca articolul să corespundă profilului revistei.
 

 1. Aspecte etice și transferul drepturilor de autor

Înainte de a propune un articol spre publicare, autorii sunt rugaţi să aibă permisiunea de a utiliza orice element care nu a fost creat de ei.

Pentru a verifica originalitatea manuscriselor primite, editorii utilizează servicii electronice. Prin transmiterea articolului spre publicare, autorii își asumă responsabilitate pentru orice potențială problemă de plagiarism sau de încălcare a drepturilor de autor. Drepturile de proprietate intelectuală asupra articolelor aparțin autorilor.


 1. Open access

QHEI este un jurnal cu acces deschis care permite accesul liber la conținutul său (articole și numere ale revistei). QHEI este disponibil cititorilor fără nici o barieră financiară, legală sau tehnică. QHEI nu încasează taxe de publicare de la autori.
eXTReMe Tracker