Home

Revista calităţii în instituţiile de învăţământ superior

 

 

Scurtă prezentare

Revista calităţii în instituţiile de învăţământ superior este o revistă Open Access, publicată anual, online de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, asigurând sustenabilitatea proiectului POSDRU/86/1.2/S/61959 „Comunitatea universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”.

Revista se bazează pe un dublu proces de recenzare anonimă a articolelor şi are drept scop facilitarea diseminării rezultatelor analizelor teoretice şi empirice relevante pentru calitatea învăţământului superior atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Consiliul editorial este format din specialişti în domeniul calităţii învăţământului superior din ţară şi din străinătate şi încurajează propunerea spre publicare a rezultatelor cercetărilor ce se concentrează asupra unor aspecte precum:

 • comunicarea la nivelul mediului universitar naţional şi internaţional;
 • cunoaşterea cerinţelor stakeholderilor şi adaptarea la acestea a serviciilor din învăţământul superior naţional şi internaţional;
 • managementul proceselor şi ameliorarea calităţii în universităţi;
 • cultura instituţională, motivare şi leadership;
 • acreditarea şi certificarea.

Vizând creşterea vizibilităţii internaţionale a rezultatelor cercetărilor privind calitatea învăţământului superior, precum şi facilitarea transferului de bune practici la nivel naţional, regional şi internaţional, revista va fi publicată atât în limba română, sub denumirea de Revista calităţii în instituţiile de învăţământ superior, cât şi în limba engleză, sub titulatura de International Journal for QUALITY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS - QHEI.

 

Misiune

Revista calităţii în instituţiile de învăţământ superior este o publicaţie ştiinţifică ce se concentrează asupra strategiilor, politicilor, practicilor, metodelor şi tehnicilor de asigurare, implementare, stimulare şi îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului universitar.

Prin articolele pe care le publică, Revista calităţii în instituţiile de învăţământ superior oferă un cadru de dezbatere pentru membrii comunităţii academice naţionale şi internaţionale în vederea creşterii calităţii serviciilor educaţionale universitare şi a susţinerii dezvoltării economiei şi a societăţii bazate pe cunoştinţe.

 

Viziune

Învăţământul superior are un rol deosebit asupra dezvoltării societăţii umane prin prisma caracterelor pe care le formează şi a modelelor pe care le promovează. Astfel, calitatea sistemului educaţional este reflectată de măsura în care instituţiile de învăţământ superior satisfac cerinţele stakeholderilor interni şi externi şi, în acelaşi timp, facilitează dezvoltarea indivizilor şi a societăţilor, în ansamblul lor.

În acest context, prin Revista calităţii în instituţiile de învăţământ superior editorii îşi propun să susţină progresul societăţii umane spre o societate a înţelepciunii şi să servească drept punte de legătură între decidenţii din mediul universitar naţional şi internaţional şi stakeholderii interni şi externi.

Ca o reflectare a respectării celor mai înalte standarde în domeniu şi a interesului pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor naţionale şi internaţionale privind calitatea învăţământului superior, vizăm indexarea în bazele de date internaţionale atât a versiunii în limba română a revistei (Revista calităţii în instituţiile de învăţământ superior), cât şi a celei în limba engleză (International Journal for QUALITY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS - QHEI).

 

 

Obiective

Prin Revista calităţii în instituţiile de învăţământ superior ne propunem:

 • extinderea literaturii ştiinţifice privind calitatea în învăţământul superior prin publicarea unor analize teoretice şi empirice semnificative;
 • identificarea şi promovarea strategiilor, politicilor, practicilor, metodelor şi tehnicilor de asigurare, implementare şi stimulare a calităţii utilizate în instituţiile de învăţământ superior naţionale şi internaţionale;
 • facilitarea transferului de bune practici ce vizează calitatea învăţământului superior;
 • identificarea cerinţelor stakeholderilor interni şi externi ai instituţiilor de învăţământ superior naţionale şi internaţionale;
 • identificarea soluţiilor şi promovarea strategiilor de îmbunătăţire continuă a calităţii în învăţământul superior;
 • stimularea comunicării dintre mediul universitar şi stakeholderi atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
 •  


eXTReMe Tracker