Home
GL I. Activitati de management
Comunicat de presa Zilele angajatorului la Bucuresti
Data publicarii: 14-11-2011

 

Eveniment Zilele Angajatorului la Academia de Studii Economice din Bucureşti

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează evenimentul cu tema Zilele Angajatorului, în cadrul proiectului „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior” are ca obiectiv general crearea unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi restructurarea învăţământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor şi sistemelor managementului calităţii totale (TQM), adecvate cerinţelor în schimbare ale stakeholderilor.

Evenimentul Zilele Angajatorului va avea loc în data de 17 noiembrie 2011, în Sala Madgearu, Clădirea Ion N. Angelescu (Clădirea Bastiliei), parter (Piaţa Romană), între orele 15.00-17.30.

Scopul acestei întâlniri este de a facilita dialogul între angajatori din Regiunea Bucureşti-Ilfov, cadre didactice şi studenţi, de a le identifica aşteptările şi propunerile în vederea adaptării strategiilor universităţilor către îmbunătăţirea calităţii ofertelor educaţionale.

Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesaţi www.quality.uaic.ro sau să adresaţi întrebări la e-mail quality@uaic.ro.

Pentru informaţii despre Fondul Social European şi Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, vă rugăm să accesaţi www.fseromania.ro.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la:

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Adresa: Bulevardul Carol  I, nr. 11, 700506, Iaşi

Tel: 0232/201305, Fax: 0232/201710;

e-mail: quality@uaic.ro

Persoane de contact: prof. univ. dr. Luminiţa IACOB, purtător de cuvânt sau drd. Constantin HĂLĂNGESCU

Tel: 0232/201102 int. 2347

e-mail: constantin.halangescu@uaic.ro

Academia de Studii Economice din Bucureşti

 

Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, 010374, Bucureşti

Persoană de contact: prof. univ. dr. Roxana SÂRBU,

Tel: 021/3191901 int. 142, 0728.88.46.56

e-mail: sarburoxana@yahoo.com

 

 


eXTReMe Tracker