Home
Despre proiect

Intreaga filosofie a proiectului „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior" (ID 61959), finantat prin contractul E8887/ 18.01.2010, vizeaza realizarea obiectivelor POS DRU, contribuind la realizarea obiectivelor POS DRU, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.2., astfel:


Parteneriatul pentru implementarea proiectului este format din cinci universitati, din patru zone de dezvoltare regionala diferite: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj- Napoca. Prin parteneriatul propus, se urmareste realizarea studiilor la nivel national, cu evidentierea particularitatilor regionale; transformarea fiecarui partener intr-un pol de diseminare a bunelor practici; compatibilizarea competentelor necesare absolventilor.


Proiectul va fi implementat pe o perioadă de maxim 36 de luni (1.12.2010 -31.11.2013).


Valoarea totala a proiectului este 13774058 lei, din care 9635118,57 lei reprezintă valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate de catre FSE.


Obiectivul general:

Crearea unei comunitati universitare implicate in evolutia si restructurarea invatamantului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor si sistemelor managementului calitatii totale (TQM), adecvate cerintelor in schimbare ale stakeholderilor.


Obiectivele specifice:

OS1: Crearea unei biblioteci publice online de cunostinte, studii, analize si modele din domeniul managementului calitatii totale in invatamantul superior (cu min. 1000 de referinte), conectata cu alte biblioteci similare.

OS2: Realizarea analizei practicilor actuale privitoare la managementul calitatii in invatamantul superior romanesc comparativ cu practicile internationale, in vederea fundamentarii scenariilor de evolutie spre TQM.

OS3: Elaborarea unui scenariu de evolutie a practicilor din invatamantul superior romanesc spre TQM, cu implicatiile asupra concordantei dintre definitia calificarii si curriculum universitar.

OS4: Cresterea capacitatii resurselor umane a institutiilor de invatamant superior de a furniza calificari adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii, prin informarea si dezvoltarea competentelor grupului tinta.

OS5: Adaptarea planurilor strategice in acord cu filosofia TQM si implementarea acestora in cinci universitati pilot.


Echipa de implementare a proiectului, formată din Comitetul Consultativ, şase grupuri de lucru, dintre care unul de management operativ, asigură managementul şi implementarea acestuia, în concordanţă cu prevederile contractului de finanţare, ale legislaţiei comunitare şi naţionale şi cu instrucţiunile emise de AMPOSDRU.
Comitetul Consultativ este constituit din 11 membri: Rectorul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comitetului, trei prorectori ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prorectori şi directori ai Departamentelor de Managementul Calităţii din universiţăţile partenere, un reprezentant al unui Inspectorat Judeţean Şcolar, un reprezentant al AJOFM, un reprezentant al unei societăţi comerciale.
Grupul de lucru I (GL.I) „Managementul proiectului” este format dintr-un manager de proiect, un manager adjunct de proiect, un responsabil financiar, un responsabil juridic şi un secretar executiv.
Grupurile de lucru II- VI sunt formate, fiecare, dintr-un responsabil grup de lucru, un raportor, 5 experti seniori si patru experti juniori.


eXTReMe Tracker