Home
GL.IV. Managementul proceselor si ameliorarea calitatii in universitati
Activităţi:
4.1. Desfasurarea intalnirii de debut;
4.2. Realizarea de analize privind managementul proceselor si ameliorarea calitatii in universitati:
4.2.1 Identificarea de practici actuale internationale,
4.2.2 Realizarea unor schimburi de bune practici,
4.2.3 Elaborarea manualului de bune practici,
4.2.4 Analiza situatiei din 5 universitati romanesti pilot in comparatie cu practicile internationale;
4.2.5 Elaborarea viziunii asupra viitorului;
4.3. Organizarea workshop-urilor tematice, dintre care unul studentesc cu premii;
4.4. Elaborarea unui studiu privind insertia pe piata muncii;
4.5. Elaborarea unui studiu privind accesul la servicii de educatie in invatamantul superior;
4.6. Elaborarea unui studiu privind egalitatea de sanse si de gen in accesul la functii de conducere in universitati;
4.7. Organizarea cursurilor de formare:
4.7.1 Elaborarea modulului de curs,
4.7.2 Actualizare modulului de curs,
4.7.3 Implementare modulului de curs;
4.8. Elaborarea scenariului;
4.9. Elaborarea/ revizuirea planurilor strategice;
4.10. Participarea la conferintele proiectului.
4.11. Elaborarea propunerilor pentru dezvoltarea/ actualizarea unor programe de studii si a unor calificari.

Rezultate: GLIII si GLIV vor elabora impreuna: GLII, GLIII, GLIV, GLV si GLVI vor propune, impreuna, GLII, GLIII, GLIV, GLV, GLVI contribuie la: Grupul tinta al GL IV este format din:
Indicatori GL IV
IDIndicatori [1 output]Valoare
217Număr de universităţi sprijinite1
219Număr de calificări dezvoltate/actualizate - învăţământul superior4
220Număr de participanţi la instruire – învăţământ superior24
221Număr de programe de licenţă/ masterat dezvoltate/adaptate conform CNCIS- învăţământ superior4

IDIndicatori [2 result]Valoare
218Ponderea universităţilor sprijinite care au primit acreditare prin prisma noilor standarde de asigurare a calităţii (%)0
222Număr de calificări validate0
223Ponderea programelor de studii desfăşurate conform CNCIS (%)0
224Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior40
225Număr de programe de licenţă/ masterat conform CNCIS implementate -învăţământ superior1
226Număr de universităţi acreditate conform standardelor de calitate - învăţământ superior0
227Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – învăţământ superior0

IDIndicatori adiţionali [output]Valoare
1Numarul comunitatilor de cunostinte create (knowledge community)1
2Numarul de biblioteci de cunostinte online1
3Numarul de parteneriate cu stakeholderi6
4Numarul de premii acordate3
5Numarul certificatelor de participare la curs emise24

IDIndicatori adiţionali [result]Valoare
6Numarul membrilor comunitatii de cunostinte (knowledge community)88
7Numarul de documente din biblioteca de cunostinte online200
8Numarul de studii realizate8/5?
9Numarul participantilor in procesele de dezvoltare a competentelor 50
10Numarul de planuri strategice de dezvoltare institutionala elaborate/revizuite1

eXTReMe Tracker