Home
GL.II. Comunicarea pentru managementul universitar
Activităţi:
2.1. Desfasurarea intalnirii de debut;
2.2. Elaborarea manualului de comunicare si promovare pentru implementarea proiectului;
2.3. Difuzarea informatiilor in cadrul Comunitatii si in afara ei;
2.4. Extinderea Comunitatii prin atragerea de membri;
2.5. Lansarea bibliotecii online si gestionarea ei;
2.6. Realizarea de analize privind comunicarea intre actorii interesati de calitatea invatamantului superior:
2.6.1 Identificarea practicilor actuale internationale,
2.6.2 Realizarea unor schimburi de bune practici,
2.6.3 Elaborarea manualului de bune practici,
2.6.4 Elaborarea analizei comparative,
2.6.5 Elaborarea viziunii asupra viitorului;
2.7. Organizarea workshop-urilor tematice, dintre care unul studentesc cu premii;
2.8. Organizarea cursurilor de formare:
2.8.1 Elaborarea modulului de curs,
2.8.2 Actualizarea modulului de curs,
2.8.3 Implementarea modulului de curs;
2.9. Elaborarea scenariului;
2.10. Elaborarea/ revizuirea planurilor strategice;
2.11. Organizarea conferintelor proiectului.
2.12. Elaborarea propunerilor pentru dezvoltarea/ actualizarea unor programe de studii si a unor calificari.

Rezultate: GLII, GLIII, GLIV, GLV si GLVI vor propune, impreuna, GLII, GLIII, GLIV, GLV, GLVI contribuie la: Grupul tinta al GL II este format din:
Indicatori GL II
IDIndicatori [1 output]Valoare
217Număr de universităţi sprijinite1
219Număr de calificări dezvoltate/actualizate - învăţământul superior4
220Număr de participanţi la instruire – învăţământ superior24
221Număr de programe de licenţă/ masterat dezvoltate/adaptate conform CNCIS- învăţământ superior4

IDIndicatori [2 result]Valoare
218Ponderea universităţilor sprijinite care au primit acreditare prin prisma noilor standarde de asigurare a calităţii (%)0
222Număr de calificări validate0
223Ponderea programelor de studii desfăşurate conform CNCIS (%)0
224Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior40
225Număr de programe de licenţă/ masterat conform CNCIS implementate -învăţământ superior1
226Număr de universităţi acreditate conform standardelor de calitate - învăţământ superior0
227Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – învăţământ superior0

IDIndicatori adiţionali [output]Valoare
1Numarul comunitatilor de cunostinte create (knowledge community)1
2Numarul de biblioteci de cunostinte online1
3Numarul de parteneriate cu stakeholderi6
4Numarul de premii acordate3
5Numarul certificatelor de participare la curs emise24

IDIndicatori adiţionali [result]Valoare
6Numarul membrilor comunitatii de cunostinte (knowledge community)88
7Numarul de documente din biblioteca de cunostinte online200
8Numarul de studii realizate8/5?
9Numarul participantilor in procesele de dezvoltare a competentelor 50
10Numarul de planuri strategice de dezvoltare institutionala elaborate/revizuite1

eXTReMe Tracker